Обдарованість як норма дитячого розвитку

Сьогодні за умов відсутності єдиних інтеграційних проектів, які передбачають розвивальний та оздоровчий підхід до сучасної дитини, виникла парадоксальна ситуація: зростає кількість психологів та підвищується освітній рівень педагогів, відкриваються нові установи, що опікуються проблемами дітей, а рівень психологічного благополуччя української дитини продовжує неухильно падати.

thumb 15x20 1 030

Деревянко Лілія Володимирівна
Стаж роботи на посаді : 7 років
Кваліфікаційна категорія "Спеціаліст другої категорії"


Тема поглибленої роботи:
"Казкотерапія - як засіб збереження психічного здоров я дітей дошкільного віку"

Музичний керівник: Солопова Анастасія Олександрівна

Стаж роботи на посаді: до 3 років

Загальновідомо , що музика викликає у дітей від народження позитивні емоції . Коли немовляті лише кілька днів , вже спостерігається реакція завмирання на музику . Після двох – трьох тижнів життя малюк виказує орієнтувальну реакцію на музику як на звуковий подразник . А у 2-3 місяці вже реагує на специфічні особливості музики : її мелодію , ритм , силу звука . Професор М. Касаткін ще у 1956 році писав : « Експериментально удалось доказать , что звуковой анализатор ребёнка уже на втором месяце после рождения достигает такого уровня развития , что способен деференцировать качественно различные звуки , а 3-м , 4-м месяце – различие в высоте звуков в пределах от 1 октавы до 4-х тонов» . Дослідження М.Кольцової довели , що малюк до одного року вигукує складі у ритмі вірша , або пісні , які промовляє дорослий , а коли дорослий замовкає , то замовкає і дитина .

Сердюк Юлія Михайлівна

 

 Тема поглибленої роботи:

"Сучасні форми оздоровлення дітей з деформацією опорно-рухового апарату та плосковальгусної стопи"

 ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ: Слащова Олена Миколаївна

СТАЖ РОБОТИ НА ПОСАДІ : 10 років

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ:  "спеціаліст першої категорії"

       ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІЧНОГО ПЛАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРІОД

                       З ГРУДНЯ 2015  ПО ЛЮТИЙ  2016 

В період з грудня 2015  по лютий  2016  педагогічний колектив дошкільного навчального закладу цілеспрямовано працював над реалізацією річного плану, який був схвалений педагогічною радою 31.08.2015.

В рамках реалізації проблемної теми дошкільного навчального закладу «Компетентнісний підхід до формування духовних цінностей та патріотичних почуттів дитини» педагогічний колектив на першому році реалізації виокремив для поглибленого опрацювання наступні завдання:

- «Створення психолого-педагогічних умов для формування у дітей основ духовності через різні види діяльності та гуманістичні твори Сухомлинського» та «Виховання патриотизму засобами проектної діяльності». Педагогічна  рада  від  23.12.2015, протокол  № 2  була націлена на  обговореня   основних шляхів оздоровлення маленьких патріотів нашої країни та спланувані адміністративно-організаційні, методичні, педагогічні заходи для реалізації проблеми комплексного забезпечення фізично розвиненої особистості засобами нетрадиційних технік оздоровлення. Результатом роботи педагогічної ради стали   висновки щодо створення умов для розвитку фізичних якостей дітей та відзначені колективи груп, які продуктивно у данному напрямку працюють, а саме: вихователі: О.Тринченко, О.Сова, Г.Горлач. Аналізуючи використання форм та методів роботи з дітьми за здоров,язбережувальними технологіями педагогічна рада нажаль відмітила відсутність системи у використанні тих чи інших технологій. Педагогічна рада прийняла рішення визначити ефективні інноваційні технолгії, методики  конкретно для кожної групи та педагога. Розуміючи, що батьки є одними із головних учасників освітньо-виховного процесу, питання взаємодії ДНЗ та сім,ї  щодо укріплення та збереження здоров,я дітей поставлено в голову кута.

Наказ від 23.12.2015  № 117-01  «Про затвердження рішень педагогічної ради» окреслив та націлив педагогічний колектив на підвищення фахової майстерності через реалізацію взаємопов,язаних методичних заходів з питання ефективного використання інноваційних оздоровчих технологій. Також на педагогічній раді виславлялась думка про необхідність підвищення рівня якості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. Методичній службі рекомендовано всіляко сприяти роботі сестер медичних старших та керівника музичного, робота яких, нажаль із зміною складу, знаходиться на низькому рівні.

 З 14.12.2015 по  18.12.2015 у групі № 4, п,ятого року життя (вихователі: Н.Ю.Сібгатулліна, Л.В.Політун) була проведена тематична перевірка «Організація здоров,язбережувального середовища та творче використання оздоровчих технологій в процесі організації освітньо-виховного процесу з дітьми п,ятого року життя». Наказом від 11.12.2015 № 115-01 була призначена комісія та затверджено робочу програму. За результатами перевірки була оформлена довідка, видано наказ від 23.12.2015 № 116-01 «Про результати тематичної перевірки»,  який з висновками було доведено до відома педагогів на педагогічній раді 23.12.2015, протокол № 2 «Пріоритет сьогодення-здорова нація».  Під час проведення перевірки комісія відмітила плідну роботу вихователя Н.Сібгатулліної, нею були розроблені комплекси загально розвиваючих вправ для дітей п,ятого року життя, які підготовані для презентації в рамках проведення атестації педагога.

Розуміючи,  що основним показником ефективної оздоровчої роботи є рівень захворюваності дітей адміністрація ДНЗ провела ґрунтовний аналіз рівня захворюваності за 2015 рік та провела порівняльний аналіз за останні три роки  на основі яких  необхідно констатувати, що

                                      2013           2014        2015

-         Всього                  942            430           373       

-         Діти від 3років     773            347           278

Наведені цифри дають можливість зробити висновок, що за останні два роки кількість захворювань залишається майже на однаковому рівні у порівнянні з 2013 роком. На наш погляд поряд з відповідальним станом вихователів до стану здоров,я дітей, відсутність формалізму, а у деяких моментах наполегливості з боку сестер медичних старших у недопущенні дітей з проявами будь яких хвороб в організований колектив, відслідкування та аналіз кожної медичної довідки,  дали можливість тримати дані результати. Також необхідно і зауважити, що останні два роки з медичною службою співпрацює педіатр Москальова Н.В., професіонал, людина відповідальна, яка завжди готова надати допомогу дитині та консультації як педагогам так і батькам.

 Наказ від 06.01.2016  № 09-01 «Про аналіз стану захворюваності дітей  ДНЗ за 2015 рік»  у повній мірі дав можливість проаналізувати стан та перспективи організації роботи з оздоровлення та укріплення дитячого організму.

Питання виховання здорових малюків на постійному контролі та увазі як адміністрації, служб ДНЗ так і всього колективу. Так під час Школи професійної майстерності педагоги обговорили форму  та принципи підходу до заповнення «Паспорту здоров,я на кожну дитину групи здоров,я», який у повній мірі дозволить показати рівень фізичного розвитку. Дана робота за звітній період набула особого сенсу на 29.02.2016 оформлено 70% паспортів.

Але системності послідовності  роботи групи Здоров,я не спостерігається, методична служба це пов,язує з вкрай невеликим досвідом роботи сестри медичної старшої Ю.М.Сердюк.

 Також , рішенням даного засідання було - тримати  на контролі стан здоров,я кожної дитини старшого дошкільного віку, при необхідності пропонувати батькам поглиблені огляди, консультації у спеціалістів. Взяти під контроль захворюваность окремих дітей, аналізувати отримані медичні довідки, а також контролювати, фізичну витривалість під час занять (втомленість, пасивність), психо-емоційний стан. У тісній співпраці з практичним психологом вести при необхідності корекцію агресивних проявів.

Особлива увага була приділена плануванняю фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня з урахуванням рекомендацій  щодо  граничного навантаження на дітей протягом дня.

Аналіз виявив низку проблем:

-планування занять з фізкультури потребує перегляду,

-потребує відпрацювання розклад занять, особливо в тих моментах де заняття проводяться по підгрупах,

-необхідно відпрацювати принципові підходи поділення дітей на підгрупи.

Вихователям ДНЗ було рекомендовано постійно враховувати стан здоров,я дітей під час організації рухового режиму. Під час проведення занять з фізкультури в голову кута поставити індивідуальний підхід.

У даний звітний період методичною службою створено динамічну групу для вивчення інноваційної технології О.Аксьонової «Школа розумного руху» на базі старшої групи № 3, вихователь І.Христюк.

Системний контроль освітньо-виховного процесу  з боку адміністрації дає змогу констатувати:

вихователі-початківці О.Сова, А.Ільченко прагнуть до оволодіння методиками, проявляють свою творчість у оформленні групових приміщень, підготовки дітей до участі у святах, заняттях, уважні до порад наставників. Але нажаль  спостерігаються у окремих педагогів  негативні судження щодо виконання доручених справ. Низька виконавська дисципліна спостерігається у А.Солопової, О.Узунової. 

 Протягом звітнього періоду педагоги ДНЗ приймали участь у міжрегіональних, міських методичних заходах, що сприяло  підвищеню  рівня фахової майстерності педагогів ДНЗ і міста.

Участь у міжрегіональному семінарі 18.02.2016 «Впровадження комплексної освітньої програми для ДНЗ «Світ дитинства шляхи реалізації завдань БКДО», який проходив під керівництвом О.М.Байєр дав можливість більш ґрунтовно познайомитись з теоретичними основами та перспективами впровадження комплексної  освітньої програми «Світ дитинства» .

Систематизації теоретичних знань та практичних навичок педагоги ДНЗ Г.Усова та О.Узунова  набули під час проходження курсової перепідготовки при КЗ «ЗОІПпО» ЗОР. В процесі підготовки педагоги підготували творчі курсові роботи, які були позитивно оцінені керівниками курсів, а саме: О.Л.Узунова «Формування первинного екологічного досвіду дитини дошкільного віку- потреби сьогодення», Г.І.Усова ««Оновлення  управлінських  функцій керівника  сучасного дошкільного закладу в умовах реформування національної системи освіти».

Педагоги ДНЗ приймають активну участь у міських заходах, так О.М.Слащова отримала систему знань щодо використання систем  наочного моделювання для формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку під час методичного фрістайлу у ДНЗ № 20.

 Також необхідно зауважити, що методичні заходи, які були підготовані та проведені у ДНЗ спонукали педагогів до творчості, самореалізації.

Так під час проведення 3-го засідання Школи професійної майстерності «Виховуємо патріотичні почуття через український живопис» педагоги познайомились з творчістю видатних українських художників, презентаційні матеріали І.Христюк, О.Сови, Н.Сібгатулліній дали змогу педагогам розширити свої знання про творчість Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Тетяни Пата. Т.М.Слабінська запросила колег на майстер-клас по петриківському розпису «Пишається над водою червона калина». Методичній службі дано завдання проаналізувати системність та ефективність використання у практичній діяльності з дітьми отримані теоретичні знання, практичні матеріали та рекомендації щодо використання творів українських митців. І.І.Христюк в рамках консультаційних матеріалів познайомила вихователів ДНЗ, як організовувати розумову діяльність дітей не перевантажуючи їх, ставлячи у голову кута збереження здоров,я дітей.

Л.В.Деревянко, практичний психолог ДНЗ, робота якої відрізняється професійним, творчим підходом, під час проведення майстер-класу у рамках роботи Лабораторії вирішення актуальних проблем, відпрацьовувала з педагогами прийоми співпраці з кожною дитиною на позиціях гуманізма. В рамках реалізації річного завдання «Створення психолого-педагогічних умов для формування у дітей основ духовності через різні види діяльності та гуманістичні твори В.Сухомлинського» проведена літературна  вікторин. Аналіз показав-робота з дітьми по означеній проблемі потребує активізації та професійного підходу вихователів.

Під час засідання єдиного педагогічного товариства «Інноваційні технології як засіб покращення дошкільної освіти» були використані як виступи педагогів з матеріалами особистих досвідів (Г.Горлач), так і були висловлені дискусійні питання:  завантаженість педагогів, недостатня кількість дидактичного матеріалу, відсутність мотивації у вихователів впроваджувати інноваційні технології тощо.

В рамках реалізації Плану перспективності та наступності у роботі ДНЗ та ЗОШ № 24 педагоги школи та дошкільного закладу на координаційній нараді у грудні обговорили рівень адаптації випускників нашого дошкільного закладу до нових умов. За наданою психологічною службою ДНЗ інформацією із 15 випускників 14 мають високий рівень адаптації (93,3%), 1 дитина (Коля Гапеєв)-середній. Рівень активності дітей, їх навчальні навички вихователі змогли оцінити під час відкритих переглядів уроку з природознавства (вчитель Стасенко Олена Володимирівна) та математики за методикою Скворцової (вчитель Вагіна Наталя Валеріївна).

Адміністрація ДНЗ плідно співпрацює з батьківським комітетом ДНЗ. Проведене спільне засідання батьківського комітету та піклувальної ради у грудні місяці дозволило забезпечити організацію і проведення Новорічних свят. Плідно обговорити і прийняти рішення по важливим питанням: організація харчування в ДНЗ»,  «Організація оздоровчих роботи у ДНЗ», протокол № 2 від 21.12.2015.

 Результатом кропіткої праці колективу ми також вважаєм участь у міському та міжрегіональному конкурсі ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» в якому вихованець групи № 6 Саша Чудаков отримав перше місце. Талановитий хлопчик також свій виступ «Моя молитва» представив на міжрегіональному семінарі.

А.О.Ільченко представила свої авторські роботи на творчій виставці «Сузірря казкових прикрас». Л.В.Деревянко представила для міської виставки «Смачно, корисно, барвисто» авторську ляльку.

Атестаційя педагогів ДНЗ проходить у відповідності до розробленого графіка. Творчі звіти були підготовані: Л.О.Нелідіною «Люби і знай свій рідний край», Т.М.Слабінська «Пишається над водою червона калина» (українські народні ремесла), Л.В.Деревянко «В об,активі рідного міста» (робота гуртка «Світлинка»), Г.І.Усова «Сім,я-перша школа морального-патріотичного зростання», Н.Ю.Сібгатулліна «Сучасний погляд на заняття з фізкультури». До  засіданні атестаційної комісії ДНЗ педагоги готують яскраву творчу виставку, презентаційні матеріали та звіти, які в повній мірі відобразять їх професійні надбання за увесь атестаційний період. 

План адміністративно-господарчої роботи виконується, аварійних ситуацій за звітний період не фіксувалось, косметичний ремонт проведено у коморі каштеляна ДНЗ.

В період з 12.01.2016-18.01.2016 у ДНЗ пройшла планова перевірка щодо дотримання санітарного законодавства. Висновки щодо результатів та комплекс заходів по виконанню рекомендацій розміщено в матеріалах контролю за січень 2016.

 Питання ефективності реалізації освітньо-виховного процесу та виконання річного плану обговорювались та приймались рішенняя  на виробничих нарадах: 07.12.2015, протокол № 4 п.2; 28.01.2016, протокол № 5 п. 1;  (протоколи додаються).

На основі даної довідки буде видано наказ, який ґрунтовно опрацюється на виробничій нараді 29.02.2016.

 Інтернет-ресурси для вихователів:

http://ukrdeti.com/nauka.php?lang=ru   сайт доктора педагогічних наук Катерини Крутій

 http://vospitatel.com.ua/  конспекти занять для вихователів  http://doshkolyata.com.ua/ua  про виховання дітей від народження до школи         http://www.moi-detsad.ru/  методичні розробки, консультації для вихователів

 http://baby-best.ru/materialy-razvitiya/igry/ матеріали для розвитку та навчання

 http://www.dobrieskazki.ru/ekologicheskoe-vospitanie.htm  дитяча література

 http://www.detpoisk.ru/2007/08/defectolog-ru-natalya-ilina.html   пошук для педагогів                      http://www.razumniki.ru/metodiki.html  авторські методики розвитку дітей

 http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25/  пальчикові ігри

 http://www.umnyedetki.ru/prezentacii.html  презентації

 http://detsadd.narod.ru/index_9.html   матеріали для занять, презентації

 http://www.abetka.ukrlife.org/skoromov.html  скоромовки, лічилки

 http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1087  конспекти занять

 http://www.psylist.net/pedagogika/  теоретичний матеріал

 

Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку 

Фізичне виховання дошкільнят - організований процес, спрямований на їхній фізичний розвиток, рухову, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, набуття знань, умінь та навичок з фізичної культури. Його пріоритетні завдання - формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей через комплекс фізкультурно - оздоровчих заходів. Заняття з фізичної культури, ранкова, гігієнічна, коригувальна гімнастики, фізкультурні хвилинки, динамічні паузи, рухливі ігри, спортивні вправи та ігри, піші переходи, спортивні вечори розваг та свята, дні здоров'я тощо, - усе це становить структуру фізичного виховання.

Дуже важливо надавати процесу фізичного виховання оздоровчої спрямованості. Наповнення занять з фізичної культури, ранкової гімнастики та інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними та нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять дітей знаннями про особисте здоров'я, сформують у них уміння та навички оздоровлення та відновлення власного організму. У дошкільнят з'явиться потреба та бажання бути здоровими, не хворіти, вести здоровий спосіб життя, сформується емоційно-ціннісне ставлення до себе, свого організму.

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в ДНЗ слід виокремити: фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, гідроаероб- іку, психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми).

Для зміцнення фізичного здоров'я дітей і формування в них упевненої красивої постави, створення позитивних емоцій і оптимістичного світовідчуття, як нетрадиційні методи оздоровлення використовують також елементи хатха-йоги, ремксагіії, масажу і самомасажу. Ці методики мають ряд переваг серед інших видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і дорогого обладнання для занять, можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого віку. Крім цього, східна гімнастика є чудовим засобом естетичного і морального виховання: завдяки таким вправам не лише покращується здоров'я, а й формуються красива фігура, правильна постава й енергійна хода, поліпшується координація рухів, виробляється сила волі, витримка і впевненість у собі. Ці заняття вчать малюків долати труднощі, підвищують життєвий тонус і працездатність, створюють гарний настрій.

Фітболгімнастика. Досить цікавими є поєднання казкотерапії з нетрадиційними методами зміцнення фізичного здоров'я дітей, зокрема, фітболами. Ці заняття сприяють корекції психомоторного, мовного, емоційного, загального психічного розвитку дітей дошкільного віку. Фітболгімнастика включає виконання гімнастичних вправ на великих надувних м'ячах різного розміру і конфігурації. Вправи на м'ячах можна використовувати у навчально-виховному процесі під час різних організаційних форм роботи з дітьми як на заняттях з фізичної культури, фізкультпаузах, валеохвилинках, святах, розвагах тощо так і на прогулянках.

Одним з основних засобів комплексу нетрадиційних засобів і методів фізичної культури для дошкільнят, які мають відхилення дихальної системи, є Тайцзи-цигун-терапія, здійснювана за принципом лаоської дихальноі гімнастики. Подих є важливою ланкою дихальної гімнастики і використовується з метою лікування та профілактики підтримки психічного і фізичного здоров'я. Цілющі механізми лаоської дихальної гімнастики полягають у тому, що вони дають позитивний вплив на кору великих півкуль мозку і вегетативних центрів підкірки, на ендокринну, імунну, дихальну, серцево-судинну, травну, сечостатеву системи організму людини.

Масаж- - це засіб терморегуляції, тактильний подразник, заспокійливий засіб для зняття втоми. Він підвищує опірність організму і корисний у будь-якому віці.

Для зміцнення імунної системи дітей застосовуються різні види лікувально- профілактичного масажу, а саме:

масаж стопи (у положенні стоячи або сидячи катати ступнею маленькі

                         м'ячі з нерівною поверхнею, кульки);

крапковий,

"пляшковий",

щіточковий масаж,

масаж за допомогою махрової рукавички,

"горіховий масаж" (2-Зсекунди) тощо.

Зокрема, суть точкового масажу - масажування біологічно активних точок, більшість яких розміщена на обличчі та шиї. За допомогою "горіхового масажу" активізуються енергетичні точки. Усі види масажу можна проводити як в дитячому садку так і вдома.

За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи ДНЗ оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною метою, серед них можна виділити наступні: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки); аромотерапія (ароматизація приміщення); вітаміно-терапія (вітамінізація страв).

Фітотерапія. Незважаючи на бурхливий розквіт хімії, появу нових високоефективних ліків, останнім часом спостерігається повернення до древніх методів народної медицини, що нагромадила неоціненний досвід відновлення здоров'я людини, перевірений роками, Одним з таких методів є фітотерапія. Ефективність траволікування аніскільки не поступається іншим методам терапії. В умовах дитячого дошкільного закладу персонал має великі можливості для використання фітотерапевтичних методів профілактики, реабілітації і лікування своїх вихованців.

Фітотерапія застосовується при захворюванні всіх органів і систем людини, навіть, може застосовуватися як профілактичний засіб, може бути одним із засобів підвищення фізичної активності людини. Існують трави, рослини, які мають вітамінний комплекс, що, звісно, дуже впливає на самопочуття.

Аромотерапія - лікування ароматами. Народний досвід минулого і дослідження вчених довели, що запахи здатні керувати настроєм і працездатністю. Аромотерапію застосовують у поєднанні із музикотерапією. Сеанс при вас 20-30 хвилин. Курс аромотерапії (від 10 до 20 сеансів) призначений для ослаблених,, пригнічених чи, навпаки, перезбуджених дітей.

1939-го року фізіолог Д.І.Шатенштейн вперше науково обґрунтував і експериментально довів, що деякі нюхові подразники впливають на багато функцій організму людини і особливо на працездатність. Приміром, пахощі лаванди і розмарину діють заспокійливо і усувають стан стресу, запахи лимона і евкаліпта збуджують нервову систему і підвищують працездатність. Ефірна олія садового чебрецю чудово діє на вегетативну нервову систему. Мігрень і нудота відступають при вдиханні пахощів м'яти. Тривале вдихання лаванди забезпечує снотворний ефект, як і ромашки, валеріани, тім'яну, фенхеля і меліси. Ефірні олії базиліка, коріандру, дягеля, шкірки лимона, майорану, петрушки, евкаліпта тонізують, а фіто - композиції з базиліка, коріандру, розмарину, м'яти, тім'яну і вербени створюють пахощі, чудово заспокійливі на перезбуджену нервову систему. Настоянка верби знімає напругу, дратівливість, плаксивість, жалість себе, наводить людину у стан рівноваги. Настоянка гостролиста зменшує злобність.

Щоб перевірити, чи підходить настоянка дитині, досить втерти кілька крапель у виски, до області щитовидної залози. При позитивній реакції настає приємне почуття розслаблення м'язів.

Використання під час занять й у повсякденні дошкільного навчального закладу техніки аромотерапії дозволить організувати освітньо-виховну роботу з більшою користю і додатково оздоровчим ефектом.

Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування. до яких відносяться: артгерапія, піскова терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія тощо. У щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології.

Хромотерапія - наука, що вивчає властивості кольору.

Кольору здавна приписувалося магічне значення. Віті сприятливо чи негативно діє на людину, адже в людини зір є найважливішим із усіх видів відчуттів.

   Вплив кольору на людей неоднозначне і суто індивідуальне. Він має вибірковий характер, і це потрібно враховувати, регулярно працюючи з дошкільнятами. Енергія кольору та колірні відчуття впливають на функції вегетативної нервової системи, ендокринних залоз та інші життєво важливі органи та процеси в організмі. Так, синій колір заспокійливо впливає на організм, розслаблює, знімає спазми, зменшує головний біль, знижує апетит. Блакитний колір надає гальмівну дію у стані психічного порушення. Фіолетовий колір надає гнітючу дію на психічні і фізіологічні процеси, знижує настрій людей. Червоний колір активізує, підвищує фізичну працездатність, викликає відчуття теплоти, стимулює психічні процеси. Зелений колір заспокоює, створює добрий настрій. Цей колір сприятливо впливає на соматично ослаблених дітей, під час лікування запалень, при ослабленому зору. Рожевий тонізує при пригніченому настрої, а жовтий колір - колір радості, спокою, теплоти, нейтралізує негативні дії.

Встановлено, що й вживання овочів і фруктів потрібного кольору, носіння одягу певних квітів також можуть дати позитивний терапевтичний ефект.

Знання "абетки кольору" - "ліки" для внутрішнього потенціалу розвитку внутрішніх ресурсів людини.

Арт-терапія. Останніми роками зріс інтерес фахівців до механізмів впливу на дитину. Сучасна психологія і педагогіка значною мірою орієнтована на використання в коррекційній роботі різних видів мистецтв, як важливого засобу виховання гармонійної особистості дитини, її культурного розвитку.

Поняття "арт-терапії" (художня терапія, терапія мистецтвом) виникла в контексті ідей З.Фрейда і К.Юнга і розглядалася як один із методів терапевтичного впливу у вигляді художнього (образотворчого) творчості. Нині поняття "арт-терапія" має низку значень: 1) сприймається як сукупність видів мистецтва, які у лікуванні й корекції; 2) як комплекс арт-терапевтичних методик; 3) як напрям психотерапевтичної і психокорррекційної практики; 4) як засіб. Арт-терапію використовують як самостійно, так і у поєднанні із медикаментозними, педагогічними засобами.

Сутність арт-терапії полягає у терапевтичному і коррекційному впливі на людину й проявляється у реконструюванні психотравмуючої ситуації з допомогою художньо-творчої діяльності, виведенні переживань на зовнішню форму через продукт художньої діяльності.

Нині арт-терапія у широкому значенні включає в себе:

- ізотерапію (лікувальний вплив засобами образотворчого мистецтва:

   малюванням, ліпленням, декоративно - прикладним мистецтвом та інших.),

- бібліо-терапію (лікувальний вплив читанням),

- іммаготерапію (лікувальний вплив через образ, театралізацію),

- музикотерапію (лікувальний вплив через сприйняття музики),

- вокалотерапію (лікування співом),

- кінезитерапію (танцтерапія, хореотерапія, коррекційна ритміка – лікувальний

  вплив рухами).

Різні варіанти арттерапії дають можливість самовираження, самопіз-нання й дозволяють особистості піднятися більш високу щабель свого розвитку.

                                                      Казкотерапія.

Народження здорової дитини стало рідкістю, зростає кількість вроджених аномалій, мовних розладів у дітей. І значна роль в подоланні вад належить корекційному фізичному вихованню.

Ефективність виконання дошкільниками фізичних вправ значно поліпшується, якщо їх виконання відбувається на позитивному емоційному тлі, яке, зокрема, може забезпечити використання фольклорних творів, (потішок, загадок, казок, приспівок).

Науково доведено, що фольклор є одним із найвпливовіших засобів урізноманітнення процесу фізичного виховання шляхом знаходження нових форм розвитку творчо-рухової ініціативи дітей.

Ці методики мають ряд переваг серед інших видів фізичної активності: вони не вимагають великих приміщень і спеціального обладнання для занять, можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого віку