Дошкільний навчальний заклад №1 гарантує своїм вихованцям:

1. Отримання якісної дошкільної освіти.

2. Підготовку до школи, згідно державним стандартам, обумовлених новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм.

3. Фізичний розвиток, збереження й укріплення здоров я.

4. Розвиток комунікативно-мовленневої сфери.

5. Розвиток психічних процесів, корекцію психо-емоційної сфери.

6. Розвиток творчих здібностей та ініціативи.

7. Інтелектуальний розвиток.

8. Захист від фізичного та психічного насильства.

9. Формування знань, умінь, навичок, самостійності через різні види діяльності дітей та гру.

Проблемна тема дошкільного закладу на 2015/2016н.рік

Компетентнісний підхід до формування духовних цінностей та патріотичних почуттів дитини.

Завдання на навчальний 2015/2016рік

1.Створення психолого-педагогічних умов для  формування у дітей основ духовності через різні види діяльності та гуманістичні твори В.Сухомлинського.

2.Виховання патріотизму засобами проектної діяльності.