«Інтегрований підхід до формування компетентної фізично розвиненої дитини дошкільного віку в умовах інноваційного розвитку дошкільного закладу».

Зміст освітнього процесу в ДНЗ визначається Державною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Варіативна частина освітнього процесу здійснюється за комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки». Навчально-виховний процес у дітей старшого дошкільного віку здійснюється на основі програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Дошкільний навчальний заклад №1 гарантує своїм вихованцям:

1. Отримання якісної дошкільної освіти.

2. Підготовку до школи, згідно державним стандартам, обумовлених новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм.

3. Фізичний розвиток, збереження й укріплення здоров я.

4. Розвиток комунікативно-мовленневої сфери.

5. Розвиток психічних процесів, корекцію психо-емоційної сфери.

6. Розвиток творчих здібностей та ініціативи.

7. Інтелектуальний розвиток.

8. Захист від фізичного та психічного насильства.

9. Формування знань, умінь, навичок, самостійності через різні види діяльності дітей та гру.